Saturday, 30 June 2012

TEKNOLOGI CANGGIH MENCETAK AL-QURAN

Di pinggiran kota Madinah terdapat percetakan yang dibina untuk menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran. Dengan pekerja berjumlah 1700 orang, setiap tahun, percetakan mampu mencetak 10 juta Al-Quran dalam bentuk cetakan, CD, dan kaset.


Proses pencetakan Al-Quran. Selain mencetak Al-Quran, Percetakaan Mushaf Al-Quran Kompleks Malik Fahd ini juga menetapkan pengedaran Al-Quran di seluruh dunia termasuk membagikannya ke masjid-masjid ataupun institusi pendidikan.

Proses pengisian suara untuk pembuatan Al-Quran digital (CD / Kaset).

Proses tashih (editing suara) untuk pembuatan Alquran digital (CD/Kaset).

Mesin cetak Alquran kini menggunakan teknologi canggih.

Masjid di pabrik pencetakan Alquran Madinah al-Munawwaroh.
Sumber : http://tabekpuang.blogspot.com

No comments: