Tuesday, 12 March 2019

KERAJAAN PH TANDATANGAN STATUT ROM TANPA RESTU MAJLIS RAJA-RAJA MELAYU ???

Image result for STATUT ROM
Penyertaan Malaysia dalam Statut Rom dibuat secara terburu buru tanpa pertimbangan menyeluruh dengan mengambil kira implikasi undang undang yang serius terutama terhadap kedaulatan Malaysia dan kekebalan YDPA.
Image result for STATUT ROM

Artikel 27 Statut Rom memperuntukkan bahawa kekebalan (immunity) atau peraturan-peraturan khas yang terpakai bagi seseorang semasa menyandang jawatan rasminya di bawah undang-undang domestik atau antarabangsa tidak boleh menghalang Mahkamah Jenayah Antarabangsa daripada melaksanakan bidang kuasanya ke atas orang sedemikian. Artikel ini merupakan salah satu aspek penting kerana ia menyentuh isu kekebalan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di bawah Perkara 32(1), Perkara 181(2), Perkara 182 dan Perkara 183 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, apa-apa pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan hak keistimewaan dan kekebalan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja terlebih dahulu, selaras dengan Fasal (4) Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan
Persoalannya adalah sama ada perkara ini telah dibincangkan dengan Majlis Raja Raja sebelum kabinet dan Kerajaan membuat keputusan penerimaan Statut Rom? Setahu saya, apa yang dititahkan kepada saya oleh DYMM Tuanku adalah perkara ini tidak dibincangkan.
DYAM Mejar Jeneral Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor

No comments: